Vi lider av förståelsetorka

Tänk om jag på ett bättre sätt kunde förstå vad du menar. Din bakgrund. Tänk om du hör vad jag säger. Ser igenom orden, lyssnar till budskapet. Inte bokstavligt. Inte vad du faktiskt säger, vad jag faktiskt säger. Utan vad vi menar.

En teori kring kommunikation mellan A & B.
Person A säger en sak till Person B. B lyssnar på orden, tar in dem, och gör sin tolkning av vad A menade.
Det spännande börjar.
Nu svarar B. Inte nödvändigtvis på vad A frågade. Utan istället på sin tolkning av orden och dess innebörd. Och det fortsätter. Nu tolkar A in Bs svar och replikerar i sin tur. Inte på svaret utan på tolkningen.

Det här är ju inget problem, så länge vi tolkar varandra rätt. Förstår varandra, du, jag. Bakgrund, kultur, erfarenhet. Ålder. Mognad.

Jag tror. Att samhället är oförståndigt. Oförståeligt. Stressat. Egocentriskt. Och det leder till att jag menar och du tolkar. Men menar är inte samma som tolkar.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte gör det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära och därför måste jag förstå, att detta med att undervisa inte är att vilja härska, utan att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon”

Sören Kierkegaard

Vackert.

Visst. Kvinnor är från Venus och män är från Mars. Gammal är äldst. Det var bättre för. Dagens ungdom. Männen i kjol är alltid terrorister. Alltid.
Samhället är fullt av tillfällen när förståelstorkan är påtaglig. Kulturkrockar och livserfarenhetsdifferens skapar olika menar och tolkar. Det finns 100-tals och åter 100-tals exempel där du och jag i vår vardag får vara med.
Visst kan det bli lite kul och skapa en del problem. På jobbet, i busskön, vid middagsbordet. Men det går an. De hör till.

Jag ser fyra tillfällen, du kanske ser fler, i vårt samhälle där det verkligen innebär problem. Eller värre, en risk för vårt rikes, vår världs framtid.

Det är i politiken. Det är i skolan. Det är inom socialvården. Det är media.

Jag tänkte låta det va så, släppa iväg den tanken, låta det sväva lite. Sen ska jag utveckla. Kanske imorgon. Fram tills dess hoppas jag att ditt tolkar är samma som mitt menar.

Så länge, vill jag dela en vacker intervju. En före detta KKK-ledare vid namn Johnny Lee Clary berättar om hur överväldigad han blev av en mörkhyad pastors bemötande. Den här pastorn såg igenom fasaden. Han såg vart Johnny befann sig. Han förstod hur han skulle nå in i Johnnys hjärta. Och som han lyckades. Magiskt.

This video was embedded using the YouTuber plugin by Roy Tanck. Adobe Flash Player is required to view the video.

Tags: , , , ,

One comment

  1. Jag blev ärligt tagen av din text, den antydda utvecklingen vore uppskattad.

Leave a comment