maj, 2010


10
Maj 10

Ett hej, ett leende och en obekväm känsla

Funderar du mycket över dina handlingar? Vad de gör mot dina medmänniskor och vad de gör mot dig själv? Hur påverkar du andra med ditt sätt att handla? Och framförallt. Hur påverkar du dig själv och ditt hjärta?

Jag har tänkt lite på det här. Och visst är det så att här i världen finns det mängder med människor som med uppsåt vill skada sina medmänniskor. Såväl fysiskt som psykiskt. Uppsåtet handlar ofta om makt, man kanske vill ha pengar, eller tvinga någon kvar i en situation eller relation. I vissa fall kanske man hamnar i ett sinnestillstånd där man inte förstår vad ens handlande leder till, för sin omgivning och för sig själv. De här fallen är en egen historia, och den lämnas idag därhän.

Det jag framförallt har funderat över på sistone är vad jag har för uppsåt och motiv med mina handlingar. Min önskan är inte att på något sätt framställa mig själv som någon ängel. Men. Jag finner inga speciella tillfällen i mitt vuxna liv där jag har velat skada en annan person. Där jag har velat handla på ett speciellt sätt för att det då ska gå illa för någon. Varken fysiskt eller psykiskt. Likt de fall jag beskriver ovan.
Jag tror att de flesta kan skriva under på det här. Att man sällan handlar för att någon annan ska få det sämre.

Fortsätt läsa →