Posts Tagged: kommunikation


28
Okt 09

Vi lider av förståelsetorka

Tänk om jag på ett bättre sätt kunde förstå vad du menar. Din bakgrund. Tänk om du hör vad jag säger. Ser igenom orden, lyssnar till budskapet. Inte bokstavligt. Inte vad du faktiskt säger, vad jag faktiskt säger. Utan vad vi menar.

En teori kring kommunikation mellan A & B.
Person A säger en sak till Person B. B lyssnar på orden, tar in dem, och gör sin tolkning av vad A menade.
Det spännande börjar.
Nu svarar B. Inte nödvändigtvis på vad A frågade. Utan istället på sin tolkning av orden och dess innebörd. Och det fortsätter. Nu tolkar A in Bs svar och replikerar i sin tur. Inte på svaret utan på tolkningen.

Det här är ju inget problem, så länge vi tolkar varandra rätt. Förstår varandra, du, jag. Bakgrund, kultur, erfarenhet. Ålder. Mognad.

Jag tror. Att samhället är oförståndigt. Oförståeligt. Stressat. Egocentriskt. Och det leder till att jag menar och du tolkar. Men menar är inte samma som tolkar.

Fortsätt läsa →